Тестове за антибиотици

Потребителите искат да са сигурни, че млечните продукти, които консумират са безопасни, натурални, здравословни и не са замърсени. Тук идва мястото на серията тестове за антибиотици.

Остатъците от антибиотици в млякото са сериозен проблем за здравето на хората. Има опасения, че малки количества от някои антимикробни агенти могат значително да променят моделите на устойчивост в микробната популация в стомашно-чревния тракт на човека. Остатъците могат да причинят както алергия, така и свръхчувствителност при хората.

Остатъците от антибиотици също биха могли да си взаимодействат с млечни съставки и да намаляват ефективността им. Това може да доведе до бракуване и голяма загуба за млекопреработвателните предприятия. Антибиотиците могат да забавят активността на стартерните култури и да повлияят върху подсирването на млякото, причинявайки неправилно зреене на сирена.

Ето защо всички страни по веригата имат интерес в млякото да няма остатъци от антибиотици – производителите, прекупвачите и преработвателите на мляко, регулаторните органи и потребителите.

Защо се прилагат антибиотици?

Лекарствата се прилагат при млечни крави основно за лечение на мастит, както и за терапия при други заболявания. Много антибиотици се задържат в тялото на животното за по-дълго време от посочения на етикета карентен период. Следователно, млечните проби остават положителни за остатъци от антибиотици.

Първичният контрол е във фермата и започва с правилното предписване и даване на антибиотиците и внимателното придържане към карентните срокове. Накратко, производителите на мляко трябва да гарантират, че млякото от животни под лечение или в карантен срок, не влиза в хранителната верига. Първичните контроли се допълват от изследване на млякото за антибиотици. То се прави от фирми по цялата верига на доставки, включително и във фермата. Отговорност на всяка отделна бизнес единица (включително и производителите на мляко) е да определи собствен режим на вземане на проби и изпитване.

За да се гарантира безопасността на храните, европейските власти наложиха строги ограничения за концентрация на остатъци от антибиотици. Chr. Hansen предлага пълен набор от тестове за антибиотици, за да предотврати негативните ефекти от антибиотичните остатъци и да гарантира, че млякото, преработено в предприятията, е без остатъци и е безопасно за консумация.

Бързи тестове за антибиотици

С цел гарантиране на безопасността е разработена серия от бързи тестове, които могат да функционират като скрининг тестове, предлагащи бърз отговор за наличието или отсъствието на няколко групи антибиотици. По този начин дават възможност за ефикасно вземане на решение за това дали да се приеме или отхвърли млякото.

Посредством използването на бързи тестове и с добра разходна ефективност, фермерите могат да определят дали млякото от животните, третирани с антибиотици,  може да бъде доставено до мандрата. Ако млякото не е тествано във фермата, то млекопреработвателните предприятия го тестват преди разтоварването на камиона на входа. Докато не се докаже, че млякото няма никакви остатъци от антибиотици, то не се освобождава за преработка.  За мандрите е нежелан риск да приемат резервоар с мляко, без да имат потвърждение, че е чисто, но в същото време чакането в продължение на няколко часа е прекалено дълго и скъпо за бизнеса.

Нуждата от тях

Бързите тестове за антибиотици отговорят на нуждите за времева ефективност, безопасност и гладък производствен процес. Използвайки бързите тестове и оборудване на Chr. Hansen, млекопреработвателните предприятия могат бързо да получат дълготрайни и ясно видими резултати само за няколко минути.

За повече информация относно продуктите от тази категория можете да се свържете с нас office@admix.bg, тел.: +359 2 938 51 05   

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *