Микробиалните култури в производството на храни

Използвайте потенциала на микробиалните култури в храните

В тази статия ще научите как да използвате потенциала на микробиланите култури.

В бързо развиващата се хранително-вкусова промишленост компаниите непрекъснато се стремят да имат конкурентно предимство. Било то чрез иновативни опаковки, маркетингови стратегии или по-устойчив производствен профил.

Въпреки това, една понякога пренебрегвана област е безценната роля на микробиалните култури, особено в млечния и месния сектор. Разбирането и използването на потенциала на културите, може не само да подобри продуктите, но и да направи цялата дейност на компанията по-ефективна и конкурентоспособна.

Ползи от микробиалните култури
  • Подобрен вкус и текстура. Чрез подбора на правилните щамове микробиални култури производителите могат да разработят млечни или месни продукти с желания вкус и текстура. Това не само отличава марката. Но и осигурява уникални характеристики на продукта, които са важни за маркетинговия екип, като например чист етикет.
  • Безопасност и срок на годност. Безопасността на храните и срокът на годност са от ключово значение в хранително-вкусовата промишленост. На база на ферментацията, културите могат да сограничат развалянето на продукта. По този начин потенциално могат да удължат срока му на годност, което в крайна сметка намалява отпадъците и повишава доверието на клиентите в продукта и марката.
  • Ефективност и намаляване на разходите. Използването на правилната култура може също да подобри ефективността на производството, което води и до спестявания. Chr. Hansen използва опита и познанията си за създаването на водещи на пазара култури, които осигуряват превъзходнa текстурa в киселото мляко. По този начин се намалява нуждата от скъпи добавени съставки, като обезмаслено мляко на прах, стабилизатори и сгъстители. Освен това, в зависимост от рецептурата и продукта, производителите могат да комбинират културите с точните ензими и заедно с подходящите технологии и процеси да спестят разходи, поддържайки високото качество на крайните продукти, което техните клиенти очакват.
  • Чист етикет и намаляване на хранителните отпадъци: За ESG мениджърите, които се фокусират върху устойчивото развитие и чистите етикети, протективните култури предлагат по-естествен начин за помощ при ограничаване развалянето на продукта, причинено от дрожди, плесени или замърсяване с остатъчна микрофлора. Тези познати култури имат потенциала да спомогнат за намаляване използването на изкуствени консерванти, удължаване трайността на продукта и да допринесат за намаляване на хранителните отпадъци.
Образование за всички отдели

Разбирането на многостранните ползи от използването на подходящите култури не е само за екипите, заети в научноизследователска и развойна дейност или в производството.

Маркетинговият отдел също може да се възползва от уникалните характеристики на продукта в своята комуникация. Отделите за качество ще оценят допълнителното повишаване на безопасността и удължения срок на годност, а ESG мениджърите ще намерят стойност в устойчивите аспекти.

Разбирането и използването на хранителни култури проправя път за иновации, диференциация и ползи за различни отдели в производствените предприятия.

Бъдещето принадлежи на тези, които се възползват от иновациите, а разбирането на потенциала на културите е стъпка в тази посока.

Ако искате да научите повече, моля, посетете нашия раздел Продукти.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *